English languageБългарски език
Contacts
 

Valery Ivanov (Taiji Quan & Capoeira): (+359 89) 858-60-03

Bozhidar Stanchev (Wing Chunq Eskrima & JKD): (+359 89) 876-18-09

Iskren Dushkov (Shaolin Quan): (+359 88) 733-87-20

Telephone: (+359 2) 851-97-25

E-mail: xuangui@abv.bg

web:www.xuangui.com

        www.xuangui.eu

        youtube

        facebook

^