кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
INTL. MARTIAL ARTS CONFERENCE 2018
« Назад

 

Международна конференция по бойни изкуства, май 2018

На 12-13.05.2018г. в гр.София ще се проведе международна конференция по бойни изкуства със:

Сенсей Гокор Чивичян - Граплинг и ММА

ГМ Чък Канете - Какой Досе Парес Ескрима и Ескридо

Сифу Любомир Йорданов - Джийт Кун До

Събитието ще се проведе в Националния Спортен комплекс „Диана“ (зала по самбо), ул. „св. Пимен Зографски“ 37.

Практичната конференция ще покрие три направления за 16 астрономически часа в рамките на два дни.

1.     Граплинг, Самбо, Джу-джуцу, ММА
2.     Какой Досе Парес Ескрима, Ескридо, Пангамот, нож
3.     Джийт Кун До, Бокс, Кик/Тай-бокс, комбинирано капаниране и пресичане на различни дистанции.

Конференцията е подходяща за всички инструктори по бойни изкуства, помощник-инструктори, старши ученици, състезатели и е отворена за всички начинаещи.
Зрители няма да бъдат допускани на събитието.
Първия ден тренировките започват от 10:00 до 18:00 с пръчки, нож, голи ръце, боксинг, кикинг и тай-боксинг.

Втория ден започва от 9:00 до 17:00 с граплинг, ММА, Самбо, Джу-джуцу, Какой Досе Парес Ескрима и Джийт Кун До.

Таксите са както следва:
До 15-ти април: 80 Евро
От 15-ти до 30 април: 90 Евро
В деня на конференцията: 100 Евро
Такса за един ден: 60 Евро

Моля, изпращайте таксите на: MIBIST OOD, BIC: PIRBBGSF, IBAN: BG38PIRB91701745045616. PIRAEUS BANK, SOFIA, BULGARIA

за информация:

bostex@abv.bg

imasti_yordanov@yahoo.com

 

INTL. MARTIAL ARTS CONFERENCE - 12-13 May 2018

with:

Sensei Gokor Chivichyan - Grapplingq MMA

GM Chuck Canete - CDPares Eskrima, Eskrido

Sifi Lyubomir Yordanov - Jeet Kune Do

National Sports Complex-"Diana Wrestling Center" /Sambo Hall/, "Pimen Zografski"Str.37

The practical Conference will cover three directions in 16 hours during two days.
1. Grappling, Sambo, Jiu Jitsu. MMA
2. Cacoy Doce Pares Eskrima, Eskrido, Pangamot, Knife
3. Jeet Kune Do. Boxing, Kick/Thai Boxing, Combined Trapping and Intercepting with multiple body weapons
The Conference is suitable for all MA instructors, assistant instructors, senior students, competitors and is open for beginners.
No spectators!
First day the sessions start at 10.00 till 18.00 with sticks, knife, empty hands, boxing, kick, Thai boxing
Second day the start is at 9.00 till 17.00 with grappling, MMA, Sambo, Jiu Jitsu, CDPE, JKD
The Conference fee is as follow:
If paid till 15th April - 80 Euro
When paid till 30th April - 90 Euro
Paid at the door - 100 Euro
Fee for one day - 60 Euro.
Please, send money to: MIBIST OOD, BIC: PIRBBGSF, IBAN: BG38PIRB91701745045616. PIRAEUS BANK, SOFIA, BULGARIA

For more infor mation:

bostex@abv.bg

imasti_yordanov@yahoo.com

 

кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^