кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
Тактически семинар с пистолет, 2017г.
« Назад

На 17.12.2017г. в гр.София се проведе тактически семинар с късо огнестрелно оръжие

Мероприятието бе организирано от Meждународен Институт по бойни изкуства и специални тактики – ИМАСТИ/IMASTI в лицето на неговия създател и главен инструктор Любомир Йорданов.

Мястото на провеждане бе стрелбището и учебните зали на комплекс The GYM в София.

Събитието беше под надслов: „Базов курс по персонална сигурност и защита, тактики при боравенето с пистолет и законовите начини за използването му“ и бе с продължителност 10 астрономически часа.

Преподаватели бяха изтъкнати светила в своята област:

 

В семинара взеха участие 25 души от структурите на полицията, армията, частните охранителни структури и граждански лица от София, Пловдив, Русе, Плевен и Търговище.

По време на семинара се разработиха варианти за опазване на оръжието, преход от невъоржени тактически подходи към използване на оръжието и преход от базов към динамичен комбат за неутрализиране и оцеляване.

Практиката и теорията, съобразени със световния опит във всяка от областите, се усвояваха и редуваха успоредно. Стройната организация позволи на трудната материя да бъде преподадена достъпно и разбираемо, въпреки ограниченото време. Накрая участниците си тръгнаха уморени, но доволни, с обещание за още по-дълбоко навлизане в сложната тематика на бъдещите семинари.

старши инструктор Божидар Станчев

 

 

On 17th December 2017 in Sofia there was a tactical seminar for short range firearms.

The event was organized by the International Martial Arts and Special Tactics Institute – IMASTI – represented by its founder and Chief Instructor – Lyubomir Yordanov.

The seminar was held in the shooting range and lecture rooms of The GYM complex in Sofia.

The event was titled “A base course in personal defence and protection, tactics for handgun handling and the legal ways for using firearms”, and had a duration of 10 hours.

The lecturers were distinguished experts in their respective fields:

 

The seminar was attended by 25 people from the fields of the police, the army, private security, and civilians from Sofia, Plovdiv, Ruse, Pleven, and Targovishte.

During the seminar were taught different ways for protecting the weapon, transitioning from unarmed tactical approaches to weapon use, and transitioning from basic combat to dynamic combat aimed at neutralization and survival.

Both practice and theory, in accordance with worldwide experience in all fields, went side-by-side throughout the seminar’s duration. The event was very well organized, and allowed for the difficult material to be taught in an accessible and easy-to-understand way, despite the limited amount of time. In the end, the participants went home tired, but satisfied, with the promise of an even more in-depth exploration of this sophisticated topic in future seminars.

 

senior Instructor Bozhidar Stanchev

 

кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^