кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
Ving Tsun Seminar
« Назад

 

СЕМИНАР

по

Уин чун кунфу

 

 

 

 

Скъпи приятели,

Кунфу център "Сюангуей" с удоволствие ви кани да вземете участие в Летния Уин чун семинар на 06-07.08.2016 с h.b. НИНО БЕРНАРДО в София.

h.b. Нино Бернардо въвежда научния метод в преподаването и обяснява практиката в бойните изкуства през погледа на физик, механик, инженер и архитект.

Той е космополитна личност с китайска, филипинска и каталунска кръв, говори 7 езика, и даже малко български! Ученик е на легендарния Уонг Шун Льонг и въпреки своите 69 години, не престава да търси и да се развива в бойните изкуства.

Зареден с енергия и нови идеи, Нино изпълва семинарите си с много информация, интересни истории и лавина от шеги. Преживяване, което със сигурност си заслужава.... Уин чун „лепкави ръце” се изучават самостоятелно или в съчетание с различни стилове. Дори да не практикувате Уин чун, а други бойни изкуства, „лепкави ръце” ви обогатяват и допълват с качества, без по никакъв начин да влизат в разрез с основната ви практика.

Уин чун „лепкави ръце” се изучават самостоятелно или в съчетание с различни стилове. Дори да не практикувате Уин чун, а други бойни изкуства, „лепкави ръце” ви обогатяват и допълват с качества, без по никакъв начин да влизат в разрез с основната ви практика.

 

Време и място на провеждане:

06.08.2016 г /събота/ 12,00 - 17,00 ч. на адрес: гр.София, ул. „Балша” № 19-21

07.08.2016 г /неделя/ 12,00 – 17,00ч. на адрес: гр.София, ул. „Балша“ № 19-21

Правила за провеждане:

Семинарът ще бъде 8 астрономически часа, разпределени в два дена, като във всеки от дните е предвидена почивка.

В залата ще бъдат допускани само участниците, платили таксата, без значение дали ще бъдат зрители или активни участници.

Снимането и филмирането са строго забранени! Ще има официален фотограф на семинара, но КФЦ „Сюангуей” не притежава правата за разпространение на снимковия материал. Ще бъде отделено време за групова и индивидуални снимки  в края на семинара.

За повече информация и контакт:

Божидар Станчев
тел: 0898 761 809
e-mail: bostex@abv.bg
www.xuangui.com

 

Dear friends,

Kung fu centre "Xuangui" proudly invites you to take part in the S
ummer Wing Chun seminar on 25-26.04.2014 with h.b.Nino Bernardo in Sofia.

h.b. Nino Bernardo ushers in the scientific method of teaching and explains the practice of martial arts through the outlook of physicist, an engineer, a mechanic and an architect.
Nino is of Chinese, Filipino and Catalan roots and speaks 7 languages as well as a few words in Bulgarian. He was taught by the famous Wong Shun Leung. 6
9 years of age, Nino is continuously evolving. Full of energy and new ideas, Nino's seminar is informative, educational and full of laughs. An experience not to be missed…

Wing Chun sticky hands is learned independently or in combination with other basic martial arts. If you are practicing other martial arts, sticky hands give you and enrich you with qualities without getting in conflict with your basic practice.

Time & place:

06.08.2016 /Saturday/ 12,00 - 17,00. Address: Sofia, Balsha Str. 19-21

07.08.2016 /Sunday/ 12,00 – 17,00. Address: Sofia, Balsha Str. 19-21


Rules of conduct:

The workshop will be 8 hours divided into 2 days. Will be allowed only participants who have paid the seminar fee – no matter how thay will participate (actively or like spectators).

Taking pictures and filming is strictly prohibited! There will be an official photographer of the seminar, and Kungfu Cehter Xuangui don`t have the copyrights to distribute the pictures. At the end of the workshop will be given time for group and individual photos.

Everyone who wishes to take part in the event can call:
Bobby Stanchev
tel. +359/ 898 761 809
or e-mail:
bostex@abv.bg
web:
www.xuangui.com

кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^