кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
Лекция- Беседа върху Дао и Промените
« Назад
Адрес:ж.к. Иван Вазов, ул. Димитър Манов 18
Време: от 14,30ч.
Лектор ще Гуан Джан Валери Иванов
ИСКАТЕ ЛИ ДА УЧАСТВАТЕ В ПОДГОТОВКАТА ЗА СРЕЩАТА – РАЗГОВОР?!

ЕТО ЕДНА МАЛКА ЗАКАЧКА – АКО ВИ Е СКУЧНО ЗАПОЧНЕТЕ С ПОСЛЕДНИЯ АБЗАЦ!

Човекът е разпилян и частичен, напрегнат. Когато стане свързан, цяли насочен с намерение за действие – той става силен.
Човешките действия се развват в зависимост от центъра, чрез който човек в момента разбира или усеща своето аз. Повечето хора действат чрез умствено-мисловния си център. Други приемат нещата емоционално и действат „импулсивно” „от сърце” чрез втория си център, който се намира в областта на гърдите. Трети определят поведението си единствено или предимно чрез животоподдържащите си функции – ядене, пиене, секс ... или когато останалата част от нас почти не работи, например при спане - те действат основно от центъра, намиращ се в коремната им област.
Разбира се разделянето е относително, но е полезно и важно за определяме на това с каква точно част от силата на човека си контактуваме в даден момент и кой центъре в човека е определящ за неговото поведение.
Насочената от или към центъра сила на може да въздейства по различни начини на друг център, с който си контактува. Тези основни въздействия и начини на използване на силата според китайската „Книга на промените” /„И дзин”/ са осем. По долу, описвам разбира се неизчерпателно някои от техните характеристики:

1/
Приом от Тайдзи цюан – Пън;
Триграма от „И дзин” – небе;
Графично – три непрекъснати линии Ян;
Елемент - метал

Въздействие – издигане, повдигане нагоре
Положение на нашия център – отдолу, когато въздействието е върху другия.
Усещане когато въздействат върху нас – протягане нагоре, заставане на пръсти, губене на опора.
Крилати изречения и поговорки: „Който високо лети - от високо пада”

2/
Приом от Тайдзи цюан – Лиу;
Триграма от „И дзин” – земя;
Графично – три прекъснати линии Ин;
Елемент - земя

Въздействие – заставане отгоре или от страни, отместване, правене на място
Положение на нашия център – отгоре, когато въздействието е върху другия.
Усещане когато въздействат върху нас – пропадане в празното, инстинкт да се задържим на ръба, невъзможност да се върнем обратно
Крилати изречения и поговорки: „На чужд гръб и сто тояги са малко” „Лечко стъпяй Доне мари” – народна песен

3/
Приом от Тайдзи цюан – Дзи;
Триграма от „И дзин” – огън;
Графично – две непрекъснати линии Ян и една прекъсната линия Ин между тях;
Елемент - огън

Въздействие – свързване на приферията, затваряне, празнота отвътре, поглед /внимание/ отвътре
Положение на нашия център – липса на плътен център отвътре - кухина, камбана, когато въздействието е върху другия.
Усещане, когато въздействат върху нас – необичайна плътност и невъзможност да се продължи, блъскане при взаимодействие с тежка топка.
Крилати изречения и поговорки: „Изгори, за да светиш”

4/
Приом от Тайдзи цюан – Ан;
Триграма от „И дзин” – вода;
Графично – две прекъснати линии Ин една непрекъсната линия Ян между тях;
Елемент - вода

Въздействие – меко обхващане, продължаване, разливане, обливане, увличане, поглед /внимание/ отвън
Положение на нашия център – навсякъде навсякъде около и в другия може да бъде наш център.
Усещане, когато въздействат върху нас – неспасяемост, лавинообразно повличане, отнасяне, безпомощност
Крилати изречения и поговорки: „Минава, големия кораб минава” – заглавие на песен

5/
Приом от Тайдзи цюан – Чоу;
Триграма от „И дзин” – езеро, водоем;
Графично – две непрекъснати линии Ян и една прекъсната линия Ин отгоре;
Елемент - метал

Въздействие – изръбване, колебание, нерешителност, временност и непостоянство, скрито действие, подхлъзване, измамно спокойствие.
Положение на нашия център – от вътре на ъгъла, зад ръба – стесняване на силата, насочена към противника.
Усещане, когато въздействат върху нас – неудобство, колебание, нерешителност, временност и непостоянство
Крилати изречения и поговорки: „Хубавата ябълка – свинете я яли”

6/
Приом от Тайдзи цюан – Као;
Триграма от „И дзин” – планина;
Графично – две прекъснати линии Ин и една непрекъсната линия Ян отгоре;
Елемент - земя

Въздействие – стабилност, непреклонност, непоклатимост, усещане на спокойствие зад преграда /стена/
Положение на нашия център – отвътре, застанал зад стена, когато въздействието е върху другия
Усещане, когато въздействат върху нас – затискаща плоскост, невъзможност да продължиш, сблъсък със стена
Крилати изречения и поговорки: „Така ми е писано!”, „Непоклатимо като стена”

7/
Приом от Тайдзи цюан – Цай;
Триграма от „И дзин” – вятър;
Графично – две непрекъснати линии Ян и една прекъсната линия Ин отдолу;
Елемент - дърво

Въздействие – пропускане отгоре и скриване отдолу, придърпване, задържане отдолу, скриване
Положение на нашия център – отдолу, когато въздействието е върху другия.
Усещане когато въздействат върху нас – желание да подскочиш, да излетиш, да се задържиш от падане и отвяване, неустойчивост върху нещо
Крилати изречения и поговорки: „Вятър го вее на бяла кобила”, „Вятърът свири на флейта в кухината на бамбука”

8/
Приом от Тайдзи цюан – Лие;
Триграма от „И дзин” – гръм;
Графично – две прекъснати линии Ин и една непрекъсната линия Ян отдолу
Елемент - дърво

Въздействие – разделяне, разполовяване, разбиване на части, разрушаване
Положение на нашия център – отзад на копието, отзад на еденичното действие, пробиващо като дърво с подпиране на него.
Усещане, когато въздействат върху нас – разрушаване, разделяне на части, разпиляване на парчета
Крилати изречения и поговорки: „Ще ти спукам главата, момченце!!!”

Ще се радвам ако помислите и добавите свои „Крилати” изречения, мисли, сентенции, поговорки, песни...., които характеризират тези начини на взаимодействие със силата. Заедно с това, ще ми помогнете да насоча вашето разбиране и усещане в необходимата посока. Помислете и споделете на нашата среща на 31 март от 14.30 часа или даруг път, ако не се видим тогава! Благодаря за съдействието!!!

кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^