кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
Тай дзи цюан

太極拳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаошъ Валери Иванов /в дясно/ демонстрира техника от тай дзи цюан 太極拳 на сифу Божидар Станчев /в ляво/

В буквален превод - Юмрук /бокс/ на Великия предел. "Велик предел" китайците наричат първичното разделяне на нещата, така че да могат да бъдат различавани едно от друго. От него започва създаването на всичко, той е определянето. Представлява не толкова разделянето на едно и две, колкото между едно и нула. Съществуващото и несъществуващото. Битието и небитието.

Друг възможен /и предпочитан от мен/ превод - преодоляване на предела /на границата, на ограничението/; преминаване отвъд границата /създадена от нас или от друг, вътрешна или външна/.

Тайдзицюан/太極拳 е древно китайско бойно изкуство, практика за пълноценно, цялостно /физическо и духовно/ усъвършенстване и развитие. Практическите  упражнения изразяват пряко традиционното китайско разбиране за света, природата и човека, като са непосредствено свързани с учението за дао, петте елемента, осемте триграми и Книга на промените, жизнената енергия ци и работата с нея /ци гун/, китайската народна /традиционна/ медицина и др. Понастоящем практикуването на тайдзицюан 太極拳* се свързва предимно с терапевтична дихателна практика или спортно състезателни /художествени/ изпълнения. И двете смятаме за некачествени отклонения от същността на изкуството тайдзи, поради което тези аспекти на практиката само бегло се споменават в нашите занимания.

Бащата на Тай Дзи Цюан в България Красимир Анастасов Димитров "Китаеца" клип.

 Лаошъ Валери Иванов главен учител и създател на Кунфу Център Сюангуей(玄龜功夫中心) и Дао Академия

 

 "ТАЙДЗИЦЮАН КОМЕНТАРИ"е позната ни от книгоразпространителската мрежа вече е достъпна и вече чрез интернет!

Авторът Валери Иванов е майстор на тайдзицюан и е споделил тайните пътеки на съзнателния прогрес в този стил. Това е едно практическо ръководство както за начинаещи така и за напреднали, като методическата подредба и градиране на теорията и практиката е уникална!

Предговор

Цена: 10 лв. без доставка

За информация и поръчки на тел: 0898 586 003

 

Алхимия на Пътя
Обединение на петте елемента

“Вселената е един голям Тайдзи*. Човекът е един малък Тайдзи”

В книгата се разглеждат ценни аспекти при практикуването на Тайдзи, в нея ще откриете, че човешкото тяло и човешкият дух са странна лаборатория, в която кипи неимоверен вътрешен живот. На едно вътрешно ниво практикуващият Тайдзи става чувствителен и резонансен към играта на петте елемента и сам участва в нея. Оттук започва и безкрайният танц с универсума. Човекът се превръща в антена, долавяща промените в динамичния свят и резонираща в съответствие с тях. Като резултат получава своето съкровище, своя “философски камък”. За практикуващите Тайдзи книгата е ценен съветник в бойните приложения, в техниките и начина на поведение с противника.

Предговор

Цена: 15 лв. без доставка

За информация и поръчки на тел: 0898 586 003

Грандмайстор Гу Лиу Син учител на ГМ Красимир Димитров на които е пряка традиционна линия лаошъ Валери Иванов

Дао Академия

*Изписванията на наименованията на бойните изкуства могат да се срещат в различни разновидности, но означават едно и също:

Кунфу (功夫) може да се срещне като Кунг Фу, Кунг-Фу, Гунг Фу, Kung Fu, Gung Fu

Тайдзицюан (太極拳) като Тайдзицюен, Тай Чи, Тай Дзи или Тай Чи Чуан;

Ци Гун (氣功) като Чигун, Чи Гун, Чи Кунг или Ки Гонг;

кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^