кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
предговор "ДАОСКА АЛХИМИЯ",Валери Иванов
« Назад

Алхимия на Пътя
Обединение на петте елемента

“Вселената е един голям Тайдзи. Човекът е един малък Тайдзи”

Проблемът за пътя стои пред всеки един от нас, човеци-те, от момента на пробуждането ни и осъзнаването на света до момента, в който си отидем от света. Пътят, който сме изминали и пътят, който ни предстои да изминем. Пътят и човекът са така неизбежно свързани, че е безсмислено да се поставя въпросът кой на кого принадлежи: дали пътят на човека или човекът на пътя.
Тази книга е посветена на Пътя-Дао и заедно с това – на Човека. Търсещите пътя се нуждаят от ориентир, нещо, което да ги ръководи, да ги избави от съмненията, да им вдъхне надежда, когато това е необходимо. Такъв ориентир е Тайдзи. В този смисъл практикуването му е техника, метод, ако щете помагало, което би насочило правилния избор.
Като практика и начин на мислене Тайдзицюан е свързан с древнокитайската натурфилософия, Книгата на Промените И Дзин и основното даоско съчинение – Даодъдзин. Философията на природата обяснява процесите, извършващи се в заобикалящия ни свят чрез играта на петте елемента – метал, вода, дърво, огън и земя. Те са свързани помежду си благодарение на силите на взаимно привличане и отблъскване, близост и несъвместимост. В макрокосмоса нито един от тези елементи не преобладава, благодарение на което той е единно и хармонично цяло.
Според Книгата на Промените И Дзин светът се мисли като постоянен в своята променливост. От безпределната пустота – У дзи, чистото състояние на нещата възниква Тайдзи – Великият Предел, който от своя страна поражда двете противоположности – Ин и Ян. Комбинирайки се помежду си Ин и Ян образуват осемте триграми – небе, земя, огън, вятър, вода, езеро, планина и гръм, а когато те се свържат, образуват 64 хексаграми. Всяка от триграмите символизира връзките между Небето, Земята и Човека или с други думи – взаимоотношенията между макро и микрокосмоса. Промените, неспирното движение са същността на света и човекът като част от него им е подвластен.

В книгата се разглеждат ценни аспекти при практикуването на Тайдзи, в нея ще откриете, че човешкото тяло и човешкият дух са странна лаборатория, в която кипи неимоверен вътрешен живот. На едно вътрешно ниво практикуващият Тайдзи става чувствителен и резонансен към играта на петте елемента и сам участва в нея. Оттук започва и безкрайният танц с универсума. Човекът се превръща в антена, долавяща промените в динамичния свят и резонираща в съответствие с тях. Като резултат получава своето съкровище, своя “философски камък”. За практикуващите Тайдзи книгата е ценен съветник в бойните приложения, в техниките и начина на поведение с противника.

Този, който се поддаде на порива да тръгне по пътя, не хвърля поглед назад, защото пътят не е усилие, а стремеж и любов. Един безкраен процес, чийто край е пълен с изненади.

кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^