кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
Сюангуей терминология
« Назад

Необходимостта да бъдат обяснени определени положия в преподаването на бойните изкуства в Сюангуей, налага често използването, а и създаването на терминология, която е специфична, не се среща или трудно се среща на друго място, още по-малко с влаганото от нас значение. Затова тук ще се опитам да обясня малко използваните в практиката на Сюангуей термини. Разбира се, доколкото това ми се отдава и е възможно без да бъде показано и илюстрирано практически. Често коректното използване на тези термини има значение за това самите техники и упражнения да бъдат преподавани и изпълнявани правилно и коректно. Това носи разграничения, които на пръв поглед изглеждат ненужни, но всъщност говорят много за практикуването.

Често напрмер в преподаването използваме термините „допиране”, „опиране”, „подпиране” за да илюстрираме пълноценността на една позиция или движение. Според нас тези термини характеризират възможностите да бъде използвана силата /насочената жизнена енергия/ от дадена част от тялото.
При „допирането” означава, че силата /и част от жизнената енергия/ по принцип може да достигне до това място от тялото. То е чувствително и адекватно, като може да получава сигнали /усещане/ за външната среда и други тела, може също да изпраща сигнали навън от тялото и да се учи как да ги използва. Допирането по принцип се стараем да бъде сензитивно, осъзнато за да може да бъде пълноценно и наистина да ни върши работа.
Пример за допирането е сензитивното докосване /от руски „касание”, което е едно и също/ до каквото и да е. Независимо дали това ни носи информация за нашето усещане или за това, до което се допираме. Най-често, когато затворим очи, започваме да изучаваме света чрез докосването, допирането.
При „опирането” ние възприемаме нещата, до които достига тялото като негова /на тялото и наша/ опора. Тъй като най-често жизнената енергия се асоциира с тежестта на тялото, то нейното преливане /или изливане/ представлява опирането на нашия съд /физическа форма/ до друго тяло. Другото тяло /или съд/ създават опора на нашето, така, че когато преминем определена граница /ръба на съда/ нашата сила /жизнена енергия/ се излива във или върху другото тяло /или съд/. Външен показател за това е губенето на равновесие, когато опората се измести. Илюстрацията на това състояние най-често се дава с бутането на количка в магазина, когато сме упорени /с облягане върху дръжката/. Сядането на стол и опирането върху всякакви подкрепящи помощни средства за тялото – бастун, парапет и т.н. са други характерни примери от ежедневието.
При „подпирането” отношението към другите тела и средата е обратно. Нашето тяло и силата /жизнената енергия/ в него създават устойчивост, която се характеризира със здрава структура. Тази структура поддържа външното влияние без да позволява това влияние да навлезе вътре, без да позволява то да и влияе или да я разрушава. Това поддържане би могло да се случва с увеличаване на вътрешното напрежение или с разпределянето му по повърхността на създадената структура. В зависимост от това тялото се усеща повече или по-малко натоварено и тежко, а енергията в него повече или по-малко затруднена или подвижна. Най-добрите примери за такова състояние на тялото в ежедневието, можем да намерим в носенето на различни предмети и преместването им от едно място на друго.
Така и трите термина говорят за определено отношение на нашето тяло и енергия към външната среда, другите тела и техните влияния. Разграничаването им има голямо значение в изучаването на бойните изкуства. То изисква определена степен на сензитивност и разбиране, на осъзнато възприемане и изследване, за да мога да бъдат изучавани и развивани възможностите ни за взаимодествие с всичко – вътре и вън от нас.
Валери Иванов

кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^