кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
„намотаване на копринената нишка”
« Назад
Валери Иванов
Малко разяснения за „намотаване на копринената нишка”.

Това е техника, която коментират всички практики и практикуващи в тайдзи цюан, особено на фамилия Чън. Впечатлението, което предизвиква идеята за „копринената нишка” създава дотолкова занимава въображението на практикуващите, че че често си създават невярна теоретична представа както за въображението така и за практиката. Постепенно това се превръща в една от основните грешки при практикуването на тайдзи цюан – резултат от неправилно разбиране, липса на точно обяснение или прекалено фантазиране по темата.
За представяне точно на реалността при провеждане на практиката ще пропоръчаме следните изследвания, които можете да проведете сами:

Намерете си въже или гъвкава нишка /желателно е да бъде достатъчна дебела и мека за да я усещате при допира с тялото/.
- Намотайте въжето около предмишницата си /ръката от китката до лакътя/, след това рамотайте /в обратна последователност на намотаването, като държите въжето сравнително опънато, но без да ви стяга излишно/. Движете ръката около която намотавате. /Това е обикновено, най-често срещаното движение в ежедневието/
- Намотайте въжето около пръстите на китката и след това размотайте. Движете ръката около която намотавате.
- Намотайте въжето около мишницата и предмишницата. /Когато ръката около която намотавате е сгъната в лакътя и движите лакътя за да намотавате въжето/.
- Намотайте въжето около крака с движение на крака стъпил на земята и правещ място на въжето единствено когато се налага да премине между крака и земята. След това размотайте по обратния път.
- Намотайте въжето около тялото – на кръста, на раменете и по диагонал от кръста до раменете като движите тялото, а не въжето. Размотайте в обратния ред.

Не бъркайте въображението с усещането за намотаването. Тялото усеща намотаването чисто физически – жизнеността /енергията/ усеща намотаването като физическо усещате. Въображението е само представата за това. Упражнението с въжето е с цел да си припомним физическото усещане и да можем да го възпроизведем после последством усещането /без въжето/, а не да направим същото само въображаемо.

Наблюдение и изследвания:
При изпъление на упражнението обърнете внимание на движението на тази част от тялото, около която намотаваме въжето. Ще забележите, че тя не се върти и усуква вътре в себе си, а остава цяла, заедно, като по този начин намотаването става около нея. Тя само се обръща последователно с различна своя част към въжето, като по този начин проследява неговата нишка. Движението поддържа усещането за въжето постоянно и плавно, без прекъсване, като вниманието е насочено единствено към това усещане.

За да намотавате енергийната нишка, по същия начин, тялото или частта, около която се извършва намотаването трябва да бъде цяла, да не се огъва вътре или да не се върти в себе си. Поддържането на нишката /свързването/ в постоянно усещане или леко опъната с другата ръка е също необходимо условие. Това води до постоянност на усилието /дзин/ , което обаче следва да се разпредели около тялото, което извършва намотаването.
Така макар, че се допуска свързването /изграждането на дзин/ в тялото, в част от него или като свързване между центъра и периферията на тялото, применаващо през него, правилното разбиране и практикуване на „намотаването на копринената нишка” се случва при намотаването на нишката /дзин/ около тялото или негова част. Коректното състояние на тялото или на частта, около която се извършва намотаването е състоянието на „ци” или цялостност, едновременност на формата /подобно на твърд предмет/. Така разпределянето на намотаването и напрежнието на усилието /дзин/ в „намотаването на копринената нишка” става по повърхността на тялото, а не вътре в него.
Много хора си мислят, че практикуването на тайдзи цюан означава просто да се движиш бавно. И те го постигат, макар и с доста усилия понякога. Но можеш ли достигнеш морето без да се потопиш в него?! Можеш ли да усетиш вкуса на водата, без да я приемеш в себе си?! И те остават винаги жадуващи, неудовлетворени, натрупали напрежение... Силата им, животът им продължава да търси бъдещото си съществуване. Забавянето е умел камуфлаж, маскировка, която заблуждава минувачите... Затова когато си докоснал истински, не се опитваш да докоснеш. Когато се движиш истински, не се опитваш да се движиш по-нататък, по-бързо, по-различно. Когато присъстваш истински, не се стремиш към бъдещето, към постигането, а това, което вече е било си е отишло. Тогава не практикуваш, а тайдзи се изразява чрез теб. Какво значение има дали се движиш бавно или бързо...
И така, най-бързото движение се получава, когато разстоянието между началото и края на движението не съществува, няма разстояние. Това е причината за бавното движение в практикуването на тайдзи цюан. Отиването от едно място до друго, дори само стремежът за отиването от едно място на друго... води до разминаване с тайдзи.
2011г.

кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^