кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
Движения на магията или магически движения
« Назад

Малък превод от руски на част от книгата на Боб Клейн „Движения Магии. Дух Тайцзи-цюаня” „София”,Ltd, Киев 1996 г.; на англ. Bob Klein „Movements of magic: The Spirit of T`ai-chi-Ch`uan”, Newcastle Publishing Co. Inc., North Hollywood, California, 1884.

 

В живота често така се увличаме с мисли за миналото или бъдещето, че забравяме за настоящето. Но в действителност – точно настоящето е това, което съществува за нас сега и в който е да е момент. Можем да се мислим за миналото или да си представяме бъдещето, но реално да правим нещо можем единствено с с настоящето. В настоящето е нашата сила.

Когато умът се лута насам-натам между спомените на миналото и проекциите на бъдещето, движенията на Формата стават накъсани. Ако вие постоянно се съсредоточавате върху вашето следващо движение, то вие започвате да извършвате следващото движение преди още да сте завършили предходното. Така учителят може да разбере за вашето състояние на ума по качеството на изпълнението на вашата Форма.

Да се концентрираш в настоящето, означава да вярваш в бъдещето и в своите собствени сили. Ако учите, настроен към настоящето вие вярвате, че в следващата секунда вие ще правите правилнто движение. Не ви е необходимо предварително да мислите за това. Не трябва да проверявате себе си за това. В следващата секунда вашага вътрешна сила ще бъде на мястото си за да извърши правилното движение – точно така, както така, както тя е на мястото си и в тази секунда, в която сте в момента. Този вътрешен разум, който ние наричаме „умът на тялото” /англ. body-mind/ не се нуждае от това мислещият ум да му казва как да направи Формата.

Като начинаещ ученик, вие ще използвате своя ум за да научите Формата, но в определена точка Формата ще стане инстиктивна. Това вътрешно същество – „умът на тялото” – никога не се притеснява и безпокои. То просто действа. То действа за да създаде хармония вътре във вас и между вас и вашето обкръжение. Формата служи за практически начин да се научим да вярваме на своето вътрешно същество /”телесния ум”/

Движението се усеща като бавно движеща по тялото вълна. Когато ръката се движи на дясно, вълната на движението бавно се разпространява по нея, достигайки до връхчетата на пръстите и се отблъсква за да тръгне назад през центъра на тялото до друга част – може би противоположния крак, който да направи стъпка. Така вълните на бавното движение се плискат от едната част на тялото през центъра до другата част. Това е много чувствено преживяване.

Когато тези вълни не са само една, а много и се движат едновременно и си взаимодействат една с друга. Ученикът знае за всяко взаимодействие и се старае да предотврати срещането „лице в лице” на една едната вълна с друга. Такова взаимодействие би неутрализирало енергията, а един от принципите на изпълнение на Формата е да се избегне безполезното разходване на енергията.

Разбира се, за да се проследяват тънките вътрешни взаимодействия е необходима крайна степен на концентрация, която в крайна сметка не е чак толкова трудно да се постигне. За две години по-голяма част от учениците започват да познават тази игра.

Всяко напрежение или стягане блокира този поток и става лесно забележимо. Доколкото такива задържания по-късно често водят дори до болка или заболяване, Формата може с пълно право да се нарече игра, в която се поддържа здравето като се предотвратява и премахва блокиранията на енергията.

Когато се достигне определено ниво на освобождаване на тялото, то сякаш започва да плува в движението. Във Формата не се чувства усилие, сякаш че тялото се движи от някаква външна сила – например леко подухване на вятъра. Толкова малко енергия е необходима сега за да се изпълнява Формата, и толкова много от нея е била наобходима за нейното изпълнение в началото, че това ви очудва: „Защо това ми се струваше толкова трудно!?” Осъзнавате, че голяма част от енергията, която се е използвала първоначално, сте изразходвали за преодоляване на напрежението и на отвличащите ви мисли. Формата се изпълнява без усилие – както кръвта тече по кръвоносните съдове, както перото което се носи по вятъра. И тогава осъзнавате, че такава може да бъде значителна част от вашия живот – лека, без усилия, но за сметка на това активна и ефективна.

Именно единството и хармонията на ума и „телесния ум” могат да ни доведат до това състояние. В нашето общество винаги се е развивал ума. Тайдзицюан поставя акцент върху развитието на вътрешното същество /”телесният ум”/. Тази вътрешна, естествена част от нашето същество, която се явява център на творчеството и играта. Формата, това е изкуство, при което действа „телесният ум” и там можем да разкрием и да упражняваме неговите способности. Движението е основата на това изкуство, а поставянето на акцинти и завихрянето са неговите цветове. Вътрешното същество /”телесният ум”/ разкрива движението на една вътрешна подвижна картина. Всяко завихряне и всеки поток има свой собствен набор то качества, като всяка мазка на четката има свое собствено качество и създава върху основата нов цвят.

Вашият ум пита: „Как се получава всичко това?!” Вие още нямате представа какво може да направи „телесния ум” с маса неща. За много от тях никога не сте чували, а за много ще поговорим по-нататък.Формата ви подсказва само за много неща, като ви насочва към силата, творчеството и играта като основни аспекти на това вътрешно битие. Скоро ще  започнете да виждате и да разбирате много повече от мъдростта на Формата.

Още един важен урок на Формата се съдържа в помеждутъците – преходите от едно движение в друго, когато приключва движението в едно направление и започва движението в обратна посока. От гледна точка на логиката, трябва да има точка, в която тялото застава в покой и движението спира. Но тази точка е толкова труднодоловима, че може да се каже, че не съществува. Например, когато затихва импулсът на движението в ръката, която се движи в дадено направление, ръката постепенно спира. Започвайки ново движение, ръката постепенно набира скорост. Но това измемение е толкова фино, че ни се струва, че ръката се движи с еднаква, постоянна скорост. От тези постоянни забавяния и забърдвания ръката и цялото тяло изглеждат и ни се струват като еластични, като гумени. Това качество на Формата често се описва с популярния израз „също както нишката коприна се изтегля от тялото на копринената буба”.

Всички тези технически тънкости при изпълнението на Формата могат да бъдат „не в тягост, а в радост”, ако умеем да се смеем над самите себе си. Иначе можем да се окажем силно подтиснати и разочаровани от множеството наши недостатъци в координацията, които се „появяват на бял свят” в процеса на обучение. Когато спрете да бъдете напрегнати и да се стягате, това, което остава е – вашата усмивка.

кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^