кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
Принципи на Тай Дзи Цюан
« Назад

Някои основни принципи

върху които се гради практикуването на Тайдзи.

ПЪРВИ ПРИНЦИП: Ненасилие /над нещата/ или недействие /у уей/. Практикуващият Тайдзи може да се сравни с градинар, който отглежда прекрасни цветя. На цветята са необходими слънце и дъжд, топлина и влага. Прекаляването с всяко едно от необходимите и естествени иначе неща би ги погубило. Не е трудно да си представим какво би се случило ако градинарят, в желанието си цветето да порасте по-бързо, го издърпа от неговия корен. Същия принцип е валиден във всичко останало.

ВТОРИ ПРИНЦИП: Принцип на махалото. Всичко в този свят се колебае. Разликата е само в честотата и формата на колебанията, а също и в плътността на формата и субстанцията, която е подложена на тези колебания. В Тайдзи ние търсим състоянието на свободното махало. Започваме от най-грубите колебания и постепенно преминаваме към най-финните вибрации. Ритмичността създава Вселената.

ТРЕТИ ПРИНЦИП: Принцип на свободния поглед. Личната гледна точка винаги притежава определена ограниченост. Трябва да се стремим да гледаме на всичко от възможно най-високата точка, т.е като че ли го наблюдаваме от страни /необвързано/. В началото най-подходяща би ни изглеждала гледната точка на нашия учител. Това дава възможност да надскочиш своята гледна точка, а също да се избегнеш и много грешки, породени от собствените ограничения на съзнанието.

ЧЕТВЪРТИ ПРИНЦИП: Принцип на равновесието и хармонизирането на всички проявления. В практикуването на Тайдзи се търси равновесието и хармонията във всичко. Във нашия вътрешен свят /микрокосмос/, в нашите отношения с обществото, в нашето отношение към света и природата /макрокосмоса/. Ако нашият партньор или съперник /в практикуването или в живота/ не е хармоничен, той разрушава себе си. Но по-вярно е да се каже, че разрушава в себе си това, което му пречи по пътя към неговото усъвършенстване. Или обратно, Вие, чрез вашия партньор, разкривате себе си. Много често хармонията се достига чрез конфликт. Във всеки конфликт трябва да се стремим да открием по-високото ниво на динамично равновесие. Ако това ни се отдаде, съзнанието израства, а състоянието на здравето несъмнено се подобрява.

ПЕТИ ПРИНЦИП: Принцип на причинността. Ако искаш да имаш добро бъдеще създавай добро настояще. Не се стреми с настървение да унищожиш противника, иначе, рано или късно ще дойде момента когато ще унищожат теб. Но не се притеснявайте ако някой се държи с теб лошо в настоящия момент. В това ти се срещаш със своето минало. То трябва да се приеме с открито лице и цялото възможно мъжество и самообладание, като се извлекат от него всички необходими уроци.

ШЕСТИ ПРИНЦИП: Принцип на постоянното разщиряване на съзнанието.

Във всичко търси най-дълбоката причина. Не бързай да отричаш, а по добре попитай: “А защо става точно така ?”.

СЕДМИ ПРИНЦИП: Принцип на постоянното изграждане на по-финно съзнание. Във всичко се търсят все по-финните разлики в градацията на качествата като същевременно не загубваш от поглед цялото. Във всичко, в което вчера си различавал две-три качества, утре ще забележиш множество нови тънкости. Няма незначителни и глупави неща – има подробности. Нещо съвсем малко отличава Майстора от дилетанта.

ОСМИ ПРИНЦИП: Мисълта е реална сила. Всяка мисъл привлича пространствена енергия. Хаотичното и разхвърляно мислене привлича и съответните на него сили. Учете се да мислите ясно и еднонасочено, това предизвиква силни последствия. Мисълта е като удар с меч. Проверяваме качеството на мисълта по нейните резултати. Не казвай, че нещо е невъзможно, а утвърждавай по-добрата възможност. Забелязвай все по-финните нива на мисленето, тези, които вече не се поддават на описание с думи. Те са най-ценните.

Преподаването по метода “Сюангуей” е уникална система, създадена в резултат на задълбочени изследвания на енергийните състояния на тялото, качествата, свойствата и процесите на различните енергийни нива. Системата гарантира Вашето прогресивно развитие в овладяване на преподаваните техники, при строго индивидуален подход и предпазване от вторични увреждания в резултат от неправилно самостоятелно практикуване.

Валери Иванов

кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^