кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
Какво е Тайдзи цюан ?
« Назад

система от упражнения за подобряване на здравето,

- техника за освобождаване от умората на дългия и напрегнат работен ден,

- начин за преодоляване на стресовите ситуации от Bашето ежедневие,

- възможност да подобрите качеството на своето общуване със света,

- нов смисъл и нов начин на живот, за много хора.

Прародината на Тайдзи цюан е Древен Китай, където първообразът на тази система е възникнал като бойно изкуство. Тясната връзка с Древнокитайската философия и Даоизма водят до създаването на нова система от упражнения, в които качеството на живота присъства като пълноценно и цялостно изживяване на реалността. Претворяването на практика на учението за Дао разкрива едно ново качество на овладяване и разбиране на природата, едно ново докосване до нейните тайни и очарования.

Предаван от поколение на поколение, Тайдзи цюан е вече достояние на милиони практикуващи в целия свят. В множество лечебни заведения се преподава като оздравителна гимнастика, техника за профилактика и възстановяване. Създадени са значителен брой институти, занимаващи се с изследване на възможностите и развитието на тази древна техника. Нейното преподаване навлиза все по-интензивно в програмата на средни и висши учебни заведения не само в Китай, а и по света.

За разлика от много други техники и системи, преподавани като средство за подобряване физическата култура на организма, в Тайдзи здравето се разглежда и гради като една непрекъснато променяща се цялост от физически и психически процеси, които в своето взаимодействие, трябва да бъдат поддържани в хармоничен баланс на сили и възможности. Това необходимо равновесие на жизнените процеси се постига чрез внимателното изучаване и насочване на техните промени, чрез възстановяване на взаимодействието с природата и нейните закони, чрез постепенна и ненасилсвена промяна и балансиране, индивидуални за всеки практикуващ. Практикуването на Тайдзи, не Ви учи как да лекувате, а как сами да се научите на това. Вашето тяло и Вашата естествена природа Ви водят и Ви говорят кое с организма не е наред и как можете да го поправите. Това е един нов начин за запознаване със себе си, възможностите на който трудно бихте могли да си представите, без сами да сте опитали.

Практикуването не е свързано с физическо или друго натоварване, поради което е възможно без ограничения във възрастта и пола както и не се противопоставя на каквито и да е други системи, убеждения и практики.

Преподаваните движения са лесни и бързо усвоими с реална възможност за самостоятелно практикуване.

Методът на преподаване е достъпен и позолява задълбочено разбиране с отчитане на индивидуалните физиологични и психологически особености на всеки практикуващ.

В Тайдзи, ние се учим на най-елементарните неща: да ходим, да дишаме, да ядем и да спим, да мислим и да не мислим. Това, което преди ни се е струвало съвсем естествено, при различна степен на осъзнаване, израства до едно ново ниво на естественост. От естествеността на дивото сътояние, до естествеността на истинския голям художник. Творчеството е неотменимо качество на всеки, но много от нас, под въздействие на натрупаното възпитание и комплекси не се решават да го признаят за себе си.

Валери Иванов

кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^