кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
НАКРАТКО – С МАЛЪК ОПИТ ДА БЪДЕ И ЯСНО №1
« Назад

Техника: Направи си „нищо”

Опитай да си представиш, да се докоснеш до нищото. Щом не можеш да не правиш, което е „проблемът на не/правенето”, тогава прави „нищо”. Виждай, чувай, помирисвай, вкусвай, докосвай „нищото”. Така ще навлезеш в пустотата. Ще я разбереш и ще започнеш да я използваш. Ако си служим, работим с „нищото” – тогава работи пустотата. Ако тя работи, значи нас ни няма и никога не ни е имало..., няма и да ни има.

 

Дантиен

В тялото има три големи дантиен – центъра /резервоара на енергията/ - на жизнената, на емоционалната и на мисловната енергия. За да не се получава объркване добре е да се има предвид, че жизнената често се нарича етерна; емоционалната – астрална, а мисловната – ментална енергия. Някои поставят духовната енергия сред тях – според нас тя присъства във всички, доколкото по този начин ги обединява. Материята /физическата енергия също присъства във всичко, доколкото придава материалност и плътност на енергийните резервоари – тела. Дантиен са центровете на енергийните резервоари, които всъщност представляват празнини и имат само оформена периферия. Така, че дантиен представлява празно място. Датниен се оформят в кухините на физическото тяло като – коремната кухина, гръдния кош и черепната кутия.

 

Енергията - ци

Енергията /ци/ според старото китайско разбиране има плътността и качествата на: ли, дзин, ци и шън. Тези четири категории /качества на силата/ са по-скоро границите между различните вибрационни нива на тялото или енергийните тела.

                       

Ли

Дзин

Ци

шън

 

Физическо

Жизнено

Емоционално

Мисловно

Азово

 

Материално

Етерно

Астрално

Ментално

Духовно

Метал

Вода

Дърво

Огън

Земя

 

Накратко това са четирите сили, образувани при възприемането ни на този свят, и петте елемента  /у син/, които го оформят.

 

Света и нашето възприемане – И дзин

Възприятията ни работят, когато сме активни или пасивни към това, което възприемаме, съответно света около нас може да се отнася активно или пасивно към нашето възприемане – активното и пасивното /ян – отбелязваме с цяла черта, а ин – с прекъсната черта/ и техните комбинации дават четирите начина, по който възприемаме света чрез нашите сетива. Сетивата от своя страна са пет – включвайки и докосването като пето сетиво както, чрез кожата като орган на възприятие, което по някакъв начин обобщава другите четири.

 

Органи

Очи

уши

нос

Уста

кожа

Функции

Гледане

слушане

мирис

Вкус

усещане

 

Усещането на кожата като обобщаващо сетиво може да замени в известна степен възприятието на някое от другите сетива и да ги компенсира като предоставя информация, наподобяваща тази, която получаваме от тях. В това се състои развиването на екстрасензорни способности, при които усещането се сравнява с гледане /виждане/, слушане /чуване/, помирисване или вкусване.

 


  Ние

Другото

Гледане

 

ян -----

ян ------

 

Слушане

ин -- --

 

ян ------

 

Мирис

 

ян -----

 

ин -- --

Вкус

ин -- --

 

 

ин -- --

 

 

 

 

 

 

Така чрез първите две ние изследваме вътрешно и външно за нас външно проявените качества на другите неща от света. А с вторите две изследваме пак вътрешно и външно за нас вътрешните качества на всяко нещо от околния свят. Проявяват се т.нар. „четири образа” според китайската „Книга на промените”. Това е възприемането на обективния свят без нашето отношение, мнение и интерпретиране, породено от Азовото чувство на активно участие в реалността.

 

Гледане

Слушане

Мирис

Вкус

Ние

---------

----  ----

----------

----  ----

Другото

---------

----------

----  ----

----  ----

 

 

 

 

към продължение статия №2

кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^