кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
Пояснение за притискането, улавянето, захващането и затварянето
« Назад

Текст от сборника „Джън гун. Вътрешните енергии в Тайдзицюан”. Както може да се разбере от текстовете в книгата става въпрос за „Чън гун”, както сега е по-прието да звучи известната фамилия Чън в Тайдзицюан. Или Чън гун, би означавало в превод от китайски - начинът /методът на работа, майсторството/ на фамилия Чън.

 

Трудно е да се опознаят най-съкровените тайни на тайдзицюан, като се изучават само основните принципи на позициите в туейшоу, далю, саншоу, сабята, меча и даже жезъла. Всяка енергия съдържа в себе си елементи на привличане и удържане, неутрализация и освобождаване – и нищо повече, за което да си струва да се говори отделно.

Но някога съществували само четири типа кунфу: притискането, улавянето, захващането и затварянето. На учителите им било трудно да обучават и да предават своите знания, доколкото първоначалните принципи на тези четири типа били достатъчно сложни и трудни за обяснение и разбиране.

По такъв начин предаването на тези знания постепенно затихва и става все по-малко възможно, защото никой учител не иска да отнесе познанието със себе си. В оригиналът на този текст няма нито детайлни описания, нито стратегии и въпреки това той съдържа някои допълнителни обяснения, които могат да се окажат полезни. Така че, като цяло е хубаво всеки ученик да бъде поне малко запознат с тях.  

Притискане - означава умението да бъдат притиснати кръвоносните съдове; Улавяне - означава умението да бъдат уловени меридианите; Захващане – означава умението да бъдат захванати сухожилията и Затваряне – означава умението да бъдат затворени кухините.

Ако кръвоносните съдове бъдат притиснати, кръвта не може да циркулира по тях. Ако меридианите за уловени, това създава затруднения на движението на енергията ци. Ако сухожилията са захванати, то тялото остава или без пълководец или без войска. Ако кухините са затворени, ще изчезне принципа на жизнеспособността.

Ако кръвта не може да циркулира, това означава, че човек е полумъртъв. Ако ци не може да се движи, то тялото ще изглежда смехотворно, като играчка-пиленце издялкана от дърво. Ако тялото остане без пълководец или без войска, то силата ще бъде отделена и ще умре. Ако изчезне принципът на жиснеспособността, то ще бъде много трудно да останеш жив.

Когато се научите правилно да изпълнявате туейшоу и усвоите приведените тук принципи на кунфу, а вашите ръце могат да усещат фут, дюум, една десета част от дюума и една десетохилядна част от дюума – вие ще можете да оцените противника. Когато можете да оцените противника, вие ще можете да притискате кръвоносните съдове, да уловите меридианите, да захващате сухожилията и да затваряте кухините.

За притискането не е задължително да имате способността да оцените противника – него можете да го достигнете с помощта на блъскането. За улавянето също не е задължително да умеете да оцените противника, за това е достатъчно само да стигнете до съприкосновение с него. Захващането също не се нуждае особено от умението да се оцени противника, доколкото е достатъчно умението да го усещаш. Но без умението да се оцени противника е невъзможно да се научиш да затваряш.

Неумеейки да оценявате, вие няма да можете да определите местоположението на кухините, защото за този вид кунфу трябва да се научите да намалявате фута, докато той не стане дюум, да намалявате дюума, докато той не стане една десета от дюума и т.н.

В човешкото тяло има сто и осем кухини. Седемдесет и две от тях не представляват опасност за живота, а тридесет и шест могат да доведат до смърт. Сред последните има седем кухини, които могат да предизвикат смърт, ако в тях престане да постъпва ци. Когато тези кухини са затворени, ни се струва, че кожата е обхвната от огън. Това напомня сън, в който сънуваме кошмар. По тази причина могат да се счупят костите и да се разкъсат сухожилията – това може да предизвика страшна смърт.

Ако разберете същността на изложеното тук, вие ще се почувствали сякаш сте се пробудили и ще можете да разбрете същността на природата. Да познаваш затварянето, означава да познаваш истината, да познаваш проявлението и да разбереш как действа духа.

След това вие ще можете да навлизате през отворите в тялото все едно, че пускате стрела в тях. Ако можете да разберете, че запазването на равновесието, това не е само да намалите прекаления наклон или да измените ъгъла, а по-скоро да съберете ци и да концентрирате духа, тогава всички казано до тук е постигнало своята цел.

В повечето случаи това се явява главно условие за разбирането на това какво представлява да затвориш кухината.

Ако нямате достоен учител, не можете да получите знания за четирите типа кунфу – притискане, улавяне, захващане и затваряне.

 

„Майсторите в миналото са отказвали да разпространяват лъжливи учения и не са се доверявали на първия срещнат. Те са били особено внимателни в предаването на своите знания за кунфу, без да имат достатъчно основателна причина за това.”

 

Заключителни строфи на „Класически трактат по тайдзицюан”, авторството на който се приписва на Безсмъртния Уан Дзун Ю.

 

Преводът е от руски на текст, чието авторство се приписва най-малкото на Лян Дун Дзай /1901 -...../, ученик на Сун Ян Хъ, ученик на Ян Джън Шън и Ян Шао Хоу, майстори от Фамилия Ян /тайдзицюан/. Текстът е поместен в книгата /превод и коментар/ на Стюарт Олв Олсън от поредицата Джън гун „Вътрешните енергии в Тайдзицюан”. На руски: „Чжънь-гун. Внутренние энергии в тайдзи-цюане.” Изд.”София”, Киев, 1996; На англ. “The Intrinsic Energies of Tai Chi Chuan”, Chen Kung Series Volume Two, Compiled and Translated by Stuart Alve Olson - Dragon Door Publication, Saint Paul, не е ясно коя година.

Валери Иванов

кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^